hjem verktøy inspirasjon! kontakt logg inn
 
  masterboard  
  masterplan  
  hall of achievements  
  Swedish  Spanish  German  English  Norwegian

Masterplan

For å nå målene du har satt deg er det nødvendig å lage en aktivitetsplan - din masterplan.

masterboard example En drøm er bare en drøm. Et mål er en drøm med en plan og en tidsfrist.
- Harvey MacKay

Aktivitetsplanleggeren - din masterplan - gjør at du :

  • lager en aktivitetsavtale med deg selv - for å nå målene
  • setter opp spesifikke aktiviteter som er nødvendig for ønsket resultat
  • identifiserer hindringer
  • blir bevisst på hvordan du skal overkomme hindringene
  • setter frist eller tidsperspektiv for hver enkelt aktivitet, gitt at målet ikke er rullerende
  • kan få påminnelser om aktiviteter etter eget ønske
Mål, veivalg og måloppnåelse er hva coaching dreier seg om; å kartlegge muligheter for positive endringer og nå målene en setter seg. Vi anbefaler generelt at du benytter en profesjonell coach eller en person som har skapt suksess på et område du ønsker å utvikle. Inkludér gjerne en coach eller annen ressursperson i din bruk av lifemastering™. Ta gjerne kontakt med oss hvis du ønsker forslag på coacher . Uansett om du har en coach/ressursperson eller ikke; gode aktiviteter gir gode resultater. Og i førersetet sitter du med din plan og ditt kart og navigerer deg frem til dit du skal.

Tips en venn Tips en venn

"Mer enn noe annet skyldes min suksess evnen til å arbeide jevnt og trutt med én enkelt oppgave uten å stoppe før den er utført".
- Thomas Edison

"Den som ikke vet hvor han/hun vil, havner gjerne et annet sted ".
- Arne S. Nielsen