hjem lifemastering verktøy suksesshistorier kontakt logg inn
 
  Lucky Næroset  
  Et par kopper kaffe  
  Stabæk Fotball  
  Studie ved ASTD  
  Harvard Business School Study  
  English  German  Norwegian

Harvard Business School

En studie om mål ved Harvard Business School, MBA program, 1979

the bestseller book by Mark McCormack I sin bok "What They Don`t Teach You at Harvard Business School" forteller Mark McCormack om en studie som ble utført ved Harvard i årene 1979-1989.

I 1979 fikk studentene ved MBA-studiet ved Harvard følgende spørsmål: "Har du satt deg klart definerte, skriftlige mål for fremtiden og lagt planer for hvordan du skal nå dem?".

Det viste seg at bare tre prosent av studentene hadde skrevet opp mål og planer. 13 prosent hadde mål, men de hadde ikke skrevet dem ned. Hele 84 prosent hadde ingen spesifiserte mål i det hele tatt, bortsett fra å komme seg gjennom skoleåret og nyte sommeren.

Ti år senere, i 1989, intervjuet forskerne de samme personene en gang til. De fant ut at de 13 prosentene som hadde mål som ikke var nedskrevet, tjente gjennomsnittlig dobbelt så mye som de 84 prosentene av studentene som ikke hadde hatt noen mål i det hele tatt.

Men det mest overraskende ved undersøkelsen var at de tre prosentene av studentene som hadde klart definerte, nedskrevne mål da de forlot Harvard, gjennomsnittlig tjente ti ganger så mye som de andre 97 prosentene av studentene til sammen. Den eneste forskjellen mellom gruppene var hvorvidt de hadde definert klart definerte mål for seg selv selv da de forlot universitetet.

Til tross for det faktum at målsetting er nødvendig for suksess, har de fleste mennesker ikke satt seg klare mål som de jobber mot.

I bestselgeren "Sett deg mål", skriver Brian Tracy om hvordan du kan identifisere hva du ønsker deg i livet, og hvordan du lager en plan for å nå dine mål. Tracy sier det er fire årsaker til at de fleste mennesker ikke setter seg mål:

  • De tror at målsetting ikke er viktig. For det første virker det som folk flest ikke klar over hvor viktig det er å sette seg mål. Hvis du vokser opp i et hjem hvor ingen har satt seg mål eller i en vennekrets hvor mål og målsetting verken blir diskutert eller verdsatt, er det naturlig at dette ikke blir en godt trent ferdighet. Du vil således vokse opp uten å vite at din egen evne til å sette mål og arbeide for å nå dem, vil ha større innvirkning på livet ditt enn noen annen ferdighet. Se deg rundt. Hvor mange av vennene eller familiemedlemmene dine har klare målsetninger som de anstrenger seg for å nå?
  • Den andre grunnen til at folk ikke har satt seg mål, er at de ikke vet hvordan de skal gjøre det. Enda verre er det at mange mennesker tror de allerede har klare mål mens det i realiteten dreier seg om ønsker eller drømmer, eksempelvis det å "bli lykkelig", "tjene masse penger" eller "få et lykkelig familieliv". Men dette er ikke mål. Dette er bare fantasier som er felles for alle mennesker. Et mål derimot, er noe ganske annet enn et ønske. Det er klart definert, det er skrevet ned, og det er konkret. Det kan beskrives fort og greit for en annen person. Du kan måle det, og du vet om du har nådd det eller ikke. Det er mulig å oppnå en høyere grad ved universiteter uten at undervisningen har inneholdt informasjon om målsetting og målsettingsprosesser. Det later til at de som bestemmer undervisningens innhold ved skoler og universiteter ikke har forstått viktigheten av dette området og effekten det kan ha på elevenes potensielle suksesser.
  • Den tredje grunnen til at folk ikke setter seg mål, er at de er redd for å mislykkes. Det gjør vondt å oppleve nederlag. Det er emosjonelt og ofte økonomisk smertefullt og nedslående. Alle opplever nederlag fra tid til annen. Hver gang bestemmer vi oss for å være mer forsiktige og unngå nederlag i fremtiden. Mange mennesker gjør da den feilen at de ubevisst saboterer seg selv ved å ikke sette seg nye mål - fordi de er redd for å ikke nå dem. De ender opp med å gå gjennom hele livet og fungere på et langt lavere plan enn de burde.
  • Den fjerde grunnen til at folk ikke setter seg mål, er at de er engstelige for å bli avvist. Folk føler at hvis de setter seg et mål og ikke klarer å nå det, vil andre kritisere dem eller gjøre narr av dem. Dette er en av grunnene til at du bør vurdere å holde målene dine for deg selv når du begynner å fastsette dem. Ikke fortell dem til andre enn f.eks. en coach - eller andre du er fortrolig med. Det andre ikke vet, kan ikke skade deg.
  • Gjør målsetting og måloppnåelse til en vane, resten av livet ditt. Fokusér på det du vil ha, heller enn de tingene du ikke vil ha. Vær målorientert og fokusert mot det som betyr mest for deg - det du vil ha mer av i livet.

    Tips en venn Tips en venn

    Hvis du kjenner til en spesiell story vil vi sette pris på om du skriver den inn i vårt kontaktskjema eller legger en link til en side på Internett som kan gi oss mer om denne storyen. Send din story slik at andre får glede av den!