hjem verktøy inspirasjon! kontakt logg inn
 
  Hva og hvordan  
  Nøkkelen til endring  
  Priser / 14 dagers test  
  Bruk av verktøyene  
  Samarbeidsmuligheter  
  lifemastering WebTV  
  Swedish  Spanish  German  English  Norwegian

Hva og hvordan

Hva tilbyr lifemastering™ og hvordan fungerer dette? Hensikten med lifemastering™ er å tilby verktøy som gir deg muligheten til å omsette dine drømmer til visjoner, mål og aktiviteter. Vi vet at det skrevne ord er mer forpliktende og kraftfullt enn det tenkte. Vi vet at visualisering fungerer. Og vi vet at ethvert mål trenger en plan for hvordan målet skal nås. Og mennesket trenger verktøy for å lagre og få påmeldinger. Den bedriftstilpassede versjonen av lifemastering finnes på www.businessmastering.no

tools Vår tid er mulighetenes tidsalder. For å lykkes i denne er det blitt stadig viktigere å bli kjent med og definere eget verdigrunnlag, visjoner, mål samt kunnskap og ferdigheter for å nå målene. Å skrive ned målene og knytte en aktivitetsplan til målene, blir av mange regnet som en nødvendighet for å lykkes med måloppnåelse. I skriftlig form ligger det mer forpliktelse i de ordene som velges. Å kommunisere målene til andre gir ytterligere effekt på viljen til å nå målene. Vi anbefaler deg å lese mer om dette i menyen inspirasjon - om hvordan det å sette seg mål bidrar til betydelige, positive forandringer.

Mange strever med å skape seg en god balanse mellom jobbliv, fritid, helse, kjærlighetsliv og personlig utvikling. Vi oppfordrer deg til å ta herredømme over egen agenda og lede deg selv ut av vår tids sykdommer, eksempelvis den såkalte tidsklemma. Hvis dette er et tema hjelper det sannsynligvis å slå av mobilen i perioder og ikke lese epost 24 timer i døgnet. Å forstå informasjonsteknologiens virkning på våre liv er viktig for å kunne ta kontrollen over egen tid. Dette er et område der mange har forbedringspotensiale. Et høyt stressnivå og fravær av mosjon eller trening er et klassisk eksempel på en uheldig kombinasjon. Dette reduserer energi, glød og motivasjon og øker sjansen for utbrenthet. Selvledelse handler om å bli bevisst egne verdier og behov, andres verdier og behov og skape den rette balansen mellom disse. Å jobbe med livshjulet er å jobbe med balanse. Vårt interaktive livshjul, masterboard™, utfordrer deg til å sette mål innenfor de viktigste områdene i livet ditt. Om du velger å benytte coach eller mentor i denne prosessen vil dette ofte akselerere din mestring.

En mer jobb-relatert versjon av de samme verktøy som du finner i lifemastering™, finner du på businessmastering.no.

Å se for deg hva du vil oppnå - visualisering - er et svært avgjørende steg mot å nå mål. Mange målrettede mennesker benytter dette og "programmerer" hjernen med bilder av det de ønsker.

For å skape forandringer og oppnå det man ønsker, er det særlig 4 faktorer som som er viktige for å lykkes:

 • emosjonell involvering
 • evne til å definere tydelige mål
 • evne til å dele mål
 • repetisjon og selvledelse
1) Emosjoner, ikke kun kunnskap
Eksempel: En person som røyker 30 sigaretter om dagen har sannsynligvis hørt tusenvis av ganger at røyking utgjør en helserisiko (repetisjon). Det å høre rene fakta, har ikke vært nok for at røykeren velger å slutte. Men hvis han får et hjerteinfarkt, og såvidt overlever, kan du forvente at han slutter umiddelbart, grunnet emosjonell involvering.

SMART goals

2) Tydelige mål
Hovedkilden til motivasjon er å sette og leve i tråd med inspirerende mål og verdier. Et mål er noe ganske annet enn et ønske. Det er klart definert, det er skrevet ned, og det er konkret, gjerne i tråd med SMART-modelen (Spesifikt, Målbart, Attraktivt/aktiviserende, Realistisk og Tidsbestemt). Det kan beskrives enkelt for, og deles med, en annen person. Du kan måle det, og du vet om du har nådd det eller ikke.

3) Dele
Hva skjer når du deler et mål? Hvordan og hvorfor dele?
Når vi deler inspirerende og styrende mål og verdier med andre, skjer følgende
- Vi blir mer bevisste når vi skriver det ned. Vi smaker på ordene og knytter følelser til hva vi vil. Og velger/prioriterer ut fra dette. Vi blir mer presise. Vi kjenner på motivene og øker intensjonen for å nå målet.
- Det oppstår en forpliktelse når vi beskriver det vi har tenkt å få til. Sier en medarbeider at han/hun skal arrangere noe 4 ganger i året, er mye av jobben allerede gjort i delingsøyeblikket
- De(n) vi viser og forteller målene til, vil kunne hjelpe til med problemløsning – finne de mekanismer som tar oss fra A til B.

4) Repetisjon og selvledelse
Repetering av mål er også en svært viktig faktor for å holde fokus og skape suksess. Hjernen vår tror på det den oppfatter flest ganger, om det så er løgn. Derfor vil en gjentatt eksponering av målene være svært virkningsfullt. Når du velger bilder som representerer dine mål, og ser klare bilder for hva du ønsker å oppnå, vil du i større grad aktivere emosjonell involvering.

Ved å bruke lifemastering™ får du effektive verktøy som tar fordel av og er i tråd med hvordan hjernen vår fungerer. lifemastering™ er det første av sitt slag i verden og vi tilbyr deg som medlem:

 • å bygge visjoner for hva du optimalt ønsker å ha, gjøre og være i ditt personlige masterboard
 • visualisering av dine fremtidsbilder ved hjelp av høykvalitets-bilder fra nettstedets billedarkiv samt egen-opplastede bilder
 • aktiv og kontinuerlig målsetting, kortsiktige og lansiktige mål, enkle og krevende mål
  • å velge optimale målformuleringer - de ordene som best beskriver hva du vil oppnå og
  • å definere og lagre målene på en enkel, effektiv og moderne måte
 • en interaktiv aktivitetsplan - din masterplan som sikrer deg større gjennomføringsevne i forhold til å nå dine mål
 • repetisjon og synliggjøring av de mål og fremtidsbilder som defineres
  • visualisering via PCens skjermsparer, skrivebordsbakgrunn samt utskrifter
 • mulighet for å sende ditt masterboard™ og din masterplan til betrodde mennesker som vil oppmuntre og holde deg ansvarlig i forhold til å nå målene (venn, leder eller coach)
lifemastering platform Denne modellen git et bilde på hvordan våre verktøy henger sammen, og gir således et bilde på hva lifemastering™ er og tilbyr:

Denis Waitley, som er en av USAs mest respekterte skribenter, foredragsholder og samtidig guru innen produktivitet og humankapital, sier: "The reason most people never reach their goals is that they don't define them, or ever seriously consider them as believable or achievable. Winners can tell you where they are going, what they plan to do along the way, and who will be sharing the adventure with them".

Tips en venn Tips en venn

"Å mestre livet betyr ikke at vi alltid har full kontroll og får til alt bestandig. Livsmestring er en prosess som handler om å utvikle et repertoar av ferdigheter som hjelper oss til å akseptere og gjennomleve både medgang og motgang, glede og sorg, velvære og smerte."
- Erik Møller fra boken Ta utfordringen

"Livsmestring er helhetlig ledelse av seg selv - helhetlig selvledelse"
- Rune Semundseth