hjem verktøy inspirasjon! lifemastering journal kontakt logg inn
 
  Unsubscribe  
  English  Norwegian

lifemastering™ JOURNAL

Bestill lifemastering™ JOURNAL

I lifemastering™ JOURNAL mottar du inspirerende artikler og intervjuer fra mangfoldige kilder og kunnskapsaktivister. Du finner beste-praksis-erfaringer innenfor området personlig utvikling og prinsipper for personlig vekst. I tillegg relevante og innsiktsfulle studier fra fagmiljøer. Vi vil også omtale og anbefale relevante bøker, CDer og DVDer.

Dette er bare noen av fordelene du får ved å abonnere på lifemastering™ JOURNAL. Våre publikasjoner er konsise, direkte, inspirerende og opplysende. De gir smakebiter på verdifulle strategier og solid informasjon som vil bygge oppunder en forbedret livsmestring og -balanse, målsetting, progresjon og måloppnåelse.

Vi formidler nyere forskning på en lett tilgjengelig måte, og fokuserer kunnskapen mot praktisk anvendelse. Vi tilfører deg nye vinklinger og verdifull innsikt som gir deg større klarhet i.f.t. egne visjoner og mål. Vi vil også styrke din evne til å forholde deg fokusert, lojalt og bevisst i forhold til dine verdier og bidra til løpende fokus for å oppnå de mål du har satt deg.

Vi respekterer taushetsplikten og personvernet for brukere. Informasjon om deg som bruker vil ikke bli utlevert til en tredjepart uten ditt klare samtykke. Bestill Bestill lifemastering JOURNAL her!og motta inspirerende innhold fra flere gode kilder!

Bestill lifemastering™ JOURNAL vederlagsfritt.

Tips en venn Tips en venn