hjem verktøy inspirasjon! kontakt logg inn
 
  Lucky Næroset  
  En lille bayer  
  Stabæk Fotball  
  Michaels valg  
  Studie ved ASTD  
  Mål og mestring  
  Swedish  Spanish  German  English  Norwegian

Inspirerende artikler

Hva er forskjellen på de som lykkes og de som er misfornøyde i sitt liv? Et aspekt som er felles for alle som lykkes er deres bruk av klare målsettinger og en aktivitetsplan for å nå ønskede mål.

Inspirasjon! I menyen til venstre vil du finne historier, studier og artikler som bevitner viktigheten av å gjøre riktige valg, sette seg klare mål og gjøre ulike aktiviteter for å nå dem.

En studie fra ASTD (American Society for Training and Development) viser at av de som bestemmer seg for når målet skal være nådd, er det 40% som når målet. De som i tillegg planlegger hvordan og dessuten tilkjennegir målet til en annen, har en høyere prosent for måloppnåelse. Jo mer konkret, bevisst og allianseorientert man er, desto større er sjansen for å nå mål.

Til tross for det faktum at målsetting er nødvendig for suksess, har de fleste mennesker ikke satt seg klare mål som de jobber mot.

Vi vil hevde at hovedkilden til motivasjon er å sette og leve i tråd med inspirerende mål og verdier. Les setningen en gang til – den kommer her: Vi hevder at hovedkilden til motivasjon er å sette og leve i tråd med inspirerende mål og verdier. Og kilden til å nå dem ligger ofte i å dele målene med andre. Men se an hvem du deler målene med!

Egne undersøkelser viser at mindre enn 10% av norske borgere setter skriftlige mål. Samtidig viser det seg at minst 90% tror det lønner seg å skrive ned målene. Her har vi åpenbart noe å jobbe med!

Men hvordan kan det ha seg at mange mennesker ikke har gjort det til vane å skrive ned målene sine? Og mål er mer enn bare budsjettall. Kanskje de viktigste målene handler om hvordan du tar vare på dine nærmeste, hvordan du engasjerer/inkluderer og hvordan du legger til rette for et harmonisert aktivitetsnivå (harmoni mellom jobb, helse og familie eksempelvis). Er det ikke slik at vi lar andres forventninger styre oss i litt for stor grad? Er det ikke slik at vi innerst inne ønsker å ta styring i vårt eget liv? Og nøkkelen til å realisere dette er å jobbe proaktivt, ikke reaktivt.

5 grunner til at folk ikke setter seg mål

1) Folk flest føler at de har dårlig tid og at det kanskje ikke er verdt bryet å jobbe målbevisst. De tror at de ikke har tid. Dette blir ofte en såkalt catch-22-situasjon der manglende prioritering og fokus er årsaken til at man ikke setter av tid til å ta styring i livet. Å ta herredømme over egen agenda og lede seg selv ut av den såkalte (selvvalgte) tidsklemma er krevende. Mange strever med å skape seg en god balanse mellom jobbliv, fritid, helse, familie og personlig utvikling. Hvis dette er et tema hjelper det sannsynligvis å slå av mobilen i perioder og ikke lese epost 24 timer i døgnet. Å forstå informasjons-teknologiens virkning på våre liv er viktig for å kunne ta kontrollen over egen tid. Et høyt stressnivå og fravær av mosjon eller trening er et klassisk eksempel på en uheldig kombinasjon. Dette reduserer energi, glød og motivasjon og øker sjansen for utbrenthet. Selvledelse handler om å bli bevisst egne verdier og behov, andres verdier og behov og skape den rette balansen mellom disse.

2) De tror at målsetting ikke er viktig. For det første virker det som folk flest ikke er klar over hvor viktig det er å sette seg mål. Hvis du vokser opp i et hjem hvor ingen har satt seg mål eller i en vennekrets hvor mål og målsetting hverken blir diskutert eller verdsatt, er det naturlig at dette ikke blir en godt trent ferdighet. Du vil således vokse opp uten å vite at din egen evne til å sette mål og arbeide for å nå dem, vil ha større innvirkning på livet ditt enn noen annen ferdighet. Se deg rundt. Hvor mange av vennene eller familiemedlemmene dine har klare målsetninger som de anstrenger seg for å nå?

3) Den tredje grunnen til at folk ikke har satt seg mål, er at de ikke behersker kunsten i å sette seg mål og har lite erfaring med proaktiv planlegging. Enda verre er det at mange mennesker tror de allerede har klare mål mens det i realiteten dreier seg om ønsker eller drømmer, eksempelvis det å "bli lykkelig", "tjene masse penger" eller "få et lykkelig familieliv". Men dette er ikke mål. Dette er bare fantasier som er felles for alle mennesker. Et mål derimot, er noe ganske annet enn et ønske. Det er klart definert, det er skrevet ned, og det er konkret, gjerne i tråd med SMART-modelen (spesifikt, målbart, attraktivt/aktiviserende, realistisk og tidsbestemt). Det kan beskrives enkelt for, og deles med, en annen person. Du kan måle det, og du vet om du har nådd det eller ikke.

4) Den fjerde grunnen til at folk ikke setter seg mål, er at de er redde for å mislykkes. Det gjør vondt å oppleve nederlag. Det er emosjonelt og ofte økonomisk smertefullt og nedslående. Alle opplever nederlag fra tid til annen. Hver gang bestemmer vi oss for å være mer forsiktige og unngå nederlag i fremtiden. Mange mennesker gjør da den feilen at de ubevisst saboterer seg selv ved å ikke sette seg nye mål - fordi de er redd for å ikke nå dem. De ender opp med å gå gjennom hele livet og fungere på et langt lavere plan enn de burde.

5) Den femte grunnen til at folk ikke setter seg mål, er at de er engstelige for konsekvensen av hva en endring kan medføre. Hva skjer når man når målet? Vil det gå på bekostning av noe? Vil folk reagere annerledes, eksempelvis med misunnelse? Vil måloppnåelse bety at sjefen "premierer" deg med nye og høyere mål? Vil man kunne oppleve en tomhet når "reisen" er slutt (særlig aktuelt i.f.t. store mål). For å håndtere denne usikkerheten er det viktig å være forberedt på konsekvensene av endringene, og samtidig stake ut ny retning og nye mål når mål er oppnådd og behørig feiret.

Gjør målsetting og måloppnåelse til en vane, resten av livet ditt. Fokusér på det du vil ha, heller enn de tingene du ikke vil ha. Vær målorientert og fokusert mot det som er viktig for deg - det du ønsker å være og ha i ditt liv.

Tips en venn Tips en venn

Kjenner du til en inspirerende, spesiell story om måloppnåelse vil vi sette pris på om du skriver den inn i vårt kontaktskjema. Send din eller en annens historie slik at andre får glede av den!