Hem lifemastering verktyg ingivelse kontaktsiden logga in
 
  Lucky Næroset  
  A couple of beers  
  ASTD  
  Swedish  Spanish  German  English  Norwegian

Ingivelse

Succe och att nå framsteg handlar i sin enkelhet om att fatta beslut, sätta tydliga mål och en plan för att nå dem.

Inspirasjon! Vi vill dela med oss av någar artiklar som handlar om att sätta mål, värden och val i livet. Du finner dem i den vänsta menyn.

En studie från ASTD (American Society for Training and Development) visar att de människor som bestämmer sig för när de skall utföra aktiviteter kopplat till sina mål så når 40% av dem sina mål. Om dom också planerar hur dom skall göra det och delger någon annan det ökar möjligheten att nå målen signifikant. Klart definerade och kraftfulla mål ökar ditt medvetande och trosatser för positiva förändringa i ditt liv.

Trots att detta är bevisligen fungerade sätt att jobba så har de flesta människor inte några tydliga, tidsspecificerade och mätbara mål att jobba mot.

I säljsuccsen Goals lär författaren Brian Tracy ut hur du identifierar på ett tydligt sätt vad du vill få ut av ditt liv. Han lär också ut hur du gör en plan för att nå dessa. Brian Tracy säger att det finns fyra anledningar till att människor inte sätter mål.

  • Människor förstår inte vikten av att sätta mål. Om de människor du spenderar mest tid med- familj, vänner, kollegor osv inte jobbar med att sätta upp mål så är det en stor chans att du inte heller gör det.

  • Människor vet inte hur dom skall göra för att sätta mål. Vissa är alldeles för generella och kan snarare relateras till fantasier. Mål däremot är tydliga, nedskrivna och mätbara.

  • Människor är rädd för att misslyckas. Ett misslyckande gör ont men är oftast nödvändigt för att utvecklas och för att nå högsta succe. Fortsätt inte omedvetet att sabotera för dig själv genom att inte sätta mål som du kan misslyckas med att nå.

  • Människors rädsla för att bli avvisad. Människor är ofta rädd för att om dom inte lyckas med att nå sina mål så kommer omgivningen att vara kritisk mot dom. Detta är en anledning till att behålla målen för sig själv och för sin närmsta omgivning (familjen och en coach). Låt flera andra se dina mål och resultat när du har lyckats med din måluppfyllnad.

    Skapa en daglig vana av att sätta upp och nå dina mål som varar för resten av ditt liv. Fokusera på det som du vill uppnå och inte på det som du vill undvika. Besluta dig att vara någon som söker mål och går mot direkt mot det som är viktigt för dig.

  • Tell a friend Tell a friend